Lelde Zēna

Lelde Zēna

komunikāciju pārzine

Lelde, pēc izglītības sociālais darbinieks, daudzus gadus ir piedalījusies dažādu aktivitāšu, kampaņu un pasākumu organizēšanā, kuru mērķis ir mazināt aizspriedumus un veicināt pieņemošākas sabiedrības veidošanos. Leldei ir arī nozīmīga pieredze apmācību vadīšanā, vairāk orientējoties uz jauniešu izglītošanu. Optimisms, humors un sociālā aktivitāte labi raksturo šo cilvēku.