Biedrība New Door

Biedrība New Door

Biedrība New Door ir starptautisks sociālās uzņēmējdarbības akselerators, kas aktīvi darbojas kopš 2013. gada dedzīgu profesionāļu komandas vadībā. Mūsu mērķis ir apmācīt, virzīt un iedvesmot sociālā biznesa novatorus. NewDoor palīdz jaun-uzņēmumumiem pārvērst savas sociālās iniciatīvas ilgtspējīgā sociālajā biznesā, sniedzot tiem nepieciešamās zināšanas, vietējo un ārzemju mentoru atbalstu un iespējas konsultēties ar labākiem attiecīgās jomas ekspertiem; izglīto un konsultē uzņēmumus sociālās korporatīvās atbildības jomā un riko sociālās uzņēmējdarbības forumus un pieredzes apmaiņas programmas.