Latvijas Nedzirdīgo savienība

Latvijas Nedzirdīgo savienība

LNS ir 1920. gada 19. maijā dibinātās pirmās Latvijas nedzirdīgo organizācijas pēctece, lielākā nedzirdīgo cilvēku organizācija Latvijā, kuras darbība aptver visu valsts teritoriju. LNS kopš 1992. gada 27. aprīļa ir Pasaules Nedzirdīgo federācijas un kopš 2004. gada 8. maija Eiropas Nedzirdīgo savienības pilntiesīgs biedrs. LNS ir brīvprātīga sabiedriska organizācija, kurā darbojas gan nedzirdīgi, gan dzirdīgi cilvēki, kuri pārvalda latviešu zīmju valodu un aktīvi piedalās LNS mērķu sasniegšanā, kas ir sekmēt personu ar dzirdes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā un veicināt sabiedrības informētību, sapratni un atsaucību personu ar dzirdes traucējumiem problēmu risināšanā.