Neatkarīgā izglītības biedrība

Neatkarīgā izglītības biedrība

Neatkarīgo izglītības biedrību (NIB) 2015. gadā nodibināja izglītības jomas profesionāļu grupa, lai īstenotu mērķtiecīgu virzību uz skolu sistēmas modernizāciju, iesaistot tajā gan pedagogus, gan augstskolu mācībspēkus, gan politiķus, gan citus izglītības pilnveidē ieinteresētus sabiedrības pārstāvjus. NIB izceļ vairākas hroniskas problēmas Latvijas izglītības politikā, kas būtiski bremzē inovatīvu un akūti nepieciešamu pārmaiņu īstenošanu izglītībā, tostarp fragmentētu un neefektīvu komunikāciju starp atbildīgajām valsts institūcijām, profesionāļiem un sabiedrību kopumā, kā arī skolotāja darba novērtēšanu. NIB mērķis ir apvienot izglītības profesionāļus un atbalstītājus pārmaiņu īstenošanai vispārējā izglītībā Latvijā politiskajā, sistēmiskajā, institucionālajā un indivīda līmenī.