Jauktais koris “Burtnieks”

Jauktais koris “Burtnieks”

Jauktais koris “Burtnieks” pastāv jau 30 gadus un sākotnēji tika izveidots kā Latvijas izdevniecību darbinieku, viņu ģimenes locekļu un draugu kolektīvs. Kora mākslinieciskais vadītājs un galvenais diriģents jau kopš dibināšanas ir Egils Lipšāns. Laika gaitā kolektīva sastāvs ir mainījies. Šobrīd “Burtniekā” dzied dažādu profesiju pārstāvji. Koris ir gan Latvijas, gan starptautisku festivālu dalībnieks un konkursu laureāts. Nupat tas ir atgriezies no Starptautiskā koru konkursa Budapeštā ar Sudraba godalgas diplomu. “Burtnieks” atrodas nerimstošā radošo meklējumu un attīstības ceļā, pilnveidojot savu skanējumu un popularizējot Latvijas kora dziedāšanas tradīcijas. Šogad koris ir pieņēmis izaicinājumu apgūt arī zīmju valodu un sadziedāties ar klusuma pasauli.