Šelija Roma (Shelly Rom)

Šelija Roma (Shelly Rom)

Projektu vadītāja Pieejamās Izglītības nodaļā, NVO “Access Israel”

Šelija, kura ieguvusi izglītību politikā un mediju jomā, ir “Access Israel” komandas sastāvā jau vairāk nekā trīs gadus. Viņa izstrādā nodaļas programmas, kas paaugstina izpratni par vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu iekļaušanu universitātēs un skolās Programmas iepazīstina gan studentus un mācībspēkus, gan plašāku sabiedrību ar to, cik svarīgi ir nodrošināt pieejamu un iekļaujošu vidi visiem.