Jonatans Šajovics (Yehonatan Shayovitz)

Jonatans Šajovics (Yehonatan Shayovitz)

“Pasaki to zīmju valodā” (“Pay it forward in sign language”) nodaļas projektu vadītājs, NVO “Access Israel”

Jonatans “Access Israel” organizācijā strādā 3 gadus. Viņš vada zīmju valodas kursus “Pasaki to zīmju valodā” (“Pay it forward in sign language”) nodaļā. Papildus tam, Jonatans veido un vada meistardarbnīcas un prezentācijas par nedzirdīgo un vājdzirdīgo cilvēku dzīvi un pasauli.