Projekts CyclUrban

Projekts CyclUrban

Projekts CyclUrban (Riteņbraukšana kā klimata pārmaiņu ietekmi samazinošs elements pilsētās) ir vērsts uz riteņbraukšanas veicināšanu pilsētās un ar Eiropas Klimata iniciatīvas atbalstu tiek īstenots Latvijā, Vācijā, Polijā, Igaunijā, Grieķijā, Horvātijā un Slovākijā.