Digitālās Veselības biedrība

Digitālās Veselības biedrība

Digitālās Veselības biedrības mērķis ir attīstīt tādu ekosistēmu, kur ar digitāliem risinājumiem veicina veselības aprūpes efektivitāti un ilgtspējību.
Biedrības misija ir veselības aprūpes sistēmā ieinteresēto pušu partnerība ar mērķi veidot veicinošu vidi inovatīvām pieejām, lai sabiedrībai nodrošinātu kvalitatīvāku un ilgāku dzīvi.