Dabas sporta zāle

Dabas sporta zāle

Mēs esam pozitīvi un enerģiski jaunieši, kurus vieno kopīga ideja par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu. Vēlme izzināt un nodot filozofiju par garīgo un fizisko harmoniju, ļāva apvienoties domubiedru grupai - Dabas Sporta Zāle.

Mūsu mērķis ir sniegt iespēju interesentiem baudīt Mežaparka krāšņo dabu, ļaujot sportam un aktīvam dzīvesveidam savīties ar vidi, kas sniedzas ap mums. Arī dzīvojot pilsētvidē, Rīgā, ir iespējams smelties spēku dabā. Mēs vēlamies, lai katrs sajustu, kā daba un cilvēks var kļūt par vienu veselumu.