Izdevniecība “Neputns”

Izdevniecība “Neputns”

Izdevniecība “Neputns” ir viena no pieredzes un tradīciju bagātākajām Latvijas izdevniecībām attēlu izdevumu jomā. Izdevniecībā darbojas profesionāli mākslinieki, literāti, mākslas zinātnieki, tekstu redaktori un tulkotāji, kas par savu uzdevumu uzskata radīt izdevumus kā kultūras vērtības, palīdzot redzēt, iepazīt, izjust un iemīlēt mākslu. Īpašu uzmanību “Neputns” pievērš grāmatu dizainam un poligrāfijas kvalitātei, meklējot katrai grāmatai raksturīgāko veidolu. To nodrošina sadarbība ar interesantākajiem Latvijas grāmatu māksliniekiem un labākajām tipogrāfijām. “Neputna” grāmatas regulāri ir laureātu sarakstā grāmatu mākslas konkursā “Zelta ābele”. 2007. gada starptautiskajā grāmatu mākslas konkursā “Pasaules skaistākās grāmatas” (Leipciga) kā skaistākā grāmata tika nosaukta arī Rainera Marijas Rilkes “Stundu grāmata. Gleznu un tēlu grāmata”. 2002. gadā “Neputns” saņēma Latvijas Kultūras ministrijas balvu par ieguldījumu vērtīgu izdevumu tapšanā.