Jānis Roze

Jānis Roze

Grāmatnīca, kuras pirmsākumi meklējami 1914.gadā un tās vērtības ir nemainīgi tradīcijas, atbildība, kompetence un mūsdienīgums.