Karīna Kulberga

Karīna Kulberga

Swedbank Private Banking vadītāja

Karīna savu profesionālo karjeru veltījusi finanšu jomai – pēc Rīgas ekonomikas augstskolas absolvēšanas strādājot investīciju bankās, konsultējot lielākos Baltijas uzņēmumus par iegādes un apvienošanās darījumiem, kā arī par finansējuma piesaisti. Tāpat Karīna saglabājusi ciešu saiti ar izglītības jomu – no 2013.-2016.gadam ieņemot vadītājas lomu Rīgas Juridiskajā augstskolā, kā arī kopš 2018.gada rudens esot nodibinājuma “Iespējamā misija” konsultatīvās padomes priekšsēdētāja. Esot Swedbank Latvija Private banking vadītājas amatā, Karīna ikdienā strādā ar bankas turīgākajiem klientiem-privātpersonām, palīdzot tiem risināt ar labklājības izaugsmi saistītus jautājumus. 2018.gada novembrī Karīna publicēja īsu manifestu savā LinkedIn profilā, kurā runāja par sieviešu finansiālās neatkarības nepieciešamību, šo manifestu turpmāko nedēļu laikā apskatīja vairāk kā 14 000 lasītāju – ar šo arī sakās Karīnas dzīves pārliecība - #SheOwns. Tās ietvaros Karīna ar aizrautību apskata labklājības izveidošanas, audzēšanas, krāšanas un ieguldījumu jomas, papildinot vēstījumus ar pasaules tendenču datiem un personisko pieredzi. #SheOwns galvenais vēstījums – finansiālā neatkarība ir būtisks elements mūsu drošības un brīvības sajūtai dzīvē, mēs varam ņemt nākotnes grožus savās rokās!