Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests ir iestāde, kas veic neparastu un aizdomīgu darījumu kontroli un iegūst, saņem, reģistrē, apstrādā, apkopo, uzglabā, analizē un sniedz pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, prokuratūrai un tiesai informāciju, kuru var izmantot noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas vai šo darbību mēģinājuma, vai cita ar to saistīta noziedzīga nodarījuma novēršanai, atklāšanai, pirmstiesas kriminālprocesam vai iztiesāšanai.