Katri Vintiša

Katri Vintiša

Valsts kancelejas #GovLabLatvia Stratēģiskās cilvēkresursu vadības laboratorijas vadītāja

Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta Valsts pārvaldes cilvēkresursu nodaļas vadītāja.