Tehniskās jaunrades nams "Annas 2"

Tehniskās jaunrades nams "Annas 2"

Tehniskās jaunrades nams “Annas 2″ piedāvā kvalitatīvu, profesionāli orientētu interešu izglītību bērniem un jauniešiem vecumā no 6 – 25 gadiem. Darbnīcās un studijās bērni un jaunieši iepazīstas ar amatiem, attīsta pirkstu veiklību un prāta asumu un pilnveido savus talantus profesionāliem mērķiem. Mācību programmas iedalāmas piecos galvenajos virzienos – tehniskā modelēšana, amatniecība un dizains, mākslas studijas, audiovizuālie mediji un citas programmas. Tehniskās jaunrades nama "Annas 2" mērķis ir sniegt iespēju bērniem un jauniešiem apgūt laikmetam atbilstošas kompetences papildus formālajai izglītībai, kas veido pārliecinātus un mērķtiecīgus jauniešus, paaugstinot viņu konkurētspēju darba tirgū.
28.06.2019.
12:30 - 21:30