Ieva Jaunzeme

Ieva Jaunzeme

Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore

Ieva Jaunzeme piedalījusies Latvijas likumdošanas normu izstrādē dažādās Latvijas tautsaimniecībai būtiskās jomās, strādājot vadošos amatos Ekonomikas un Labklājības ministrijā. Iepriekšējos gados, vadot Konkurences padomi, devusi lielu ieguldījumu uzņēmējdarbības vides sakārtošanā valstī, izskaužot negodīgu komercpraksi. Savukārt, strādājot Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores amatā, devusi ieguldījumu uzņēmējdarbības aktivitātes uzlabošanai. Valsts ieņēmumu dienestu Ieva Jaunzeme vada kopš 2019.gada februāra, iniciējot likumu izmaiņas, kas ļautu būtiski samazināt ēnu ekonomikas īpatsvaru.