Dārta Olekša

Dārta Olekša

Darbojas nodibinājumā “Baltijas Reģionālais fonds"

21 gads, darbojas nodibinājumā “Baltijas Reģionālais fonds”. Studē Latvijas kultūras akadēmijas un RTU apvienotajā programmā un strādā kā pašnodarbinātā par videogrāfi, fotogrāfi un grafisko dizaineri.
Piedalījusies vairākos “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos. Arī pati uzrakstījusi un īstenojusi Jauniešu apmaiņas projektu, kā arī bijusi ilgtermiņa brīvprātīgajā darbā Horvātijā.