Brit Stakston

Brit Stakston

Mediju politikas eksperte, pētniece un uzņēmēja

Vada uzņēmumu Stakston PR un pētnieciskās žurnālistikas platformu Blankspot. Viena no Zviedrijas vadošajām ekspertēm mediju un digitalizācijas jautājumos.