Ilze Mileiko

Ilze Mileiko

Sociālo procesu pētniece

Latvijas Universitātes pētniece, sociālās antropoloģijas pasniedzēja, kura veikusi vardarbības, darba un ģimenes dzīves līdzsvara, ģimenes politikas un demogrāfiskās politikas un dzimtes jautājumu, kā arī cilvēku auglības un neauglības sociālo aspektu izpēti. Pašlaik iesaistīta pētījumos par vardarbību pret sievietēm un bērniem un biobanku ētiskajiem aspektiem.