Zanda Rubene

Zanda Rubene

LU Profesore, Neatkarīgās Izglītības biedrības valdes locekle

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, Izglītības zinātņu un pedagoģisko inovāciju nodaļas vadītāja. Digitālās bērnības izpēte ir uzskatāma par viņas nozīmīgāko pētniecisko interesi šobrīd.