Dace Jansone

Dace Jansone

Izglītības un zinātnes ministrijas Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā

Strādāju pie reformu augstākās izglītības jomā īstenošanas, lai nodrošinātu kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu un pētniecībā balstītu augstāko izglītību, ko īsteno efektīvi pārvaldītas institūcijas ar konsolidētiem resursiem. Šobrīd manā darba uzmanības laukā ir arī jaunu pedagogu piesaistīšana pedagoģijas studijām un ienākšanai skolās, restartējot pedagoģijas studiju programmas, ieviešot elastīgākus nosacījumus dažādu nozaru speciālistiem īsā laikā apgūt pedagoģijas programmas. Izglītības un zinātnes ministrijas turpina veidot konceptuāli jaunu pedagogu izglītības sistēmu Latvijā, kas balstīta sabiedrībai svarīgās vērtībās un atbilst jaunajam mācību saturam. Tā integrēs pedagogu izglītību ar pētniecību, padarīs to elastīgāku, spējīgu ātri reaģēt un pielāgoties darba tirgus prasībām un tehnoloģiju attīstībai.