Jānis Grants

Jānis Grants

"DPD Latvija" valdes priekšsēdētājs

Sūtījumu piegāžu eksperts ar interesi par vides un ilgtspējas jautājumiem.