Jānis Jenzis

Jānis Jenzis

Latvijas restorānu biedrības prezidents

Jānis Jenzis ir biznesmenis, lektors, moderators, pasākumu organizators, Latvijas restorānu biedrības prezidents, savu unikālo darba pieredzi ir papildinājis būdams vadošos amatos vairākos restorānos un viesnīcās Latvijā. 
Ieguvis sociālo zinātņu maģistra un bakalaura grādu vadībzinībās, kā arī piedalījies Valsts pārbaudījumu komisijā. Jānis savos darbos un rīcībā iestājas par atkritumu šķirošanu un ilgtspējīgu vides pārvaldību.