Natālija Slaidiņa

Natālija Slaidiņa

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā eksperte

Pieredze atkritumu apsaimniekošanas politikas izstrādē. Viens no šā brīža aktuālajiem jautājumiem, pie kuriem strādā, ir pārtikas atkritumu apsaimniekošana un apjoma samazināšana.