Anvars Zavackis

Anvars Zavackis

vadošais pētnieks Valsts probācijas dienestā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē

Anvars Zavackis ir vadošais pētnieks Valsts probācijas dienestā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē. Savu karjeru sodu izpildes jomā viņš sāka 2004. gadā, kļūstot par Valsts probācijas dienesta darbinieku. Strādājot Valsts probācijas dienestā Anvars ir līdzdarbojies dienesta politikas un prakses veidošanā, kas saistītas ar riska novērtēšanu un vadību, izvērtēšanas ziņojumiem un notiesāto uzraudzību, dzimumnoziedznieku uzraudzības sistēmas veidošanu. 2009. gadā viņš kļuva par pētnieku un vēlāk par vadošo pētnieku Valsts probācijas dienestā. Savukārt 2017. gadā, līdztekus darbam Valsts probācijas dienestā, Anvars sāka pildīt vadošā pētnieka pienākumus Ieslodzījuma pārvaldes projektā Nr.9.1.3.0/16/001 “Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana”.
Anvars ieguva izglītību Latvijas Universitātē, sākumā psiholoģijā, vēlāk socioloģijā. 2014. gadā viņš ieguva doktora grādu socioloģijā, aizstāvot promocijas darbu par probācijas klientu risku novērtēšanu. Līdztekus darbam Valsts probācijas dienestā un Ieslodzījuma vietu pārvaldē Anvars ir lektors Latvijas Universitātē, lasot lekcijas sociālajiem darbiniekiem par sociālo darbu ar likumpārkāpējiem, kā arī kursu deviances socioloģijā socioloģijas studentiem.