Asnāte Zirne

Asnāte Zirne

Rīgas Stradiņa universitātes Sociālā darba programmas studente

Asnāte Zirne ir Rīgas Stradiņa universitātes Sociālā darba programmas studente, kas paralēli arī strādā sociālā darba jomā. Asnāte nolēmusi studiju laikā iepazīt dažādas sociālā darbinieka redzeslokā esošas cilvēku grupas, lai labāk izprastu Latvijā sociāli atstumto cilvēku vajadzības. Strādā gan ar bērniem, palīdzot risināt dažāda veida problēmas, gan veic brīvprātīgo darbu biedrībā "Bona fide Latvia", apmeklējot ieslodzījuma vietas un sniedzot atbalstu ieslodzītajiem.