Prof. Dr. med. Gunta Ancāne

Prof. Dr. med. Gunta Ancāne

RSU Psihosomatikas un psihoterapijas katedras un klīnikas vadītāja