Inese Buliņa

Inese Buliņa

brīvprātīgi šuj tērpus bērniem un jauniešiem tērpu teātrim

Inese Buliņa mācījās Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušo izglītības projekta mācību centra ,,AUSTRUMVIDZEME" Gulbenes filiālē neformālajā programmā ,,Šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģija". Ikdienā strādā LDZ Cargo Kravu dzelzceļa transportuzņēmumā par kravas termināla vadītāju. Mācībās iegūtās zināšanas ļoti noder blakus nodarbē/hobijā – Inese brīvprātīgi šuj tērpus bērniem un jauniešiem tērpu teātrim. Uzskata, ka aktīva dzīves pozīcija palīdz nenovecot, bet justies vajadzīgai un dzīvot līdzi laikam.