Lauma Žubule

Lauma Žubule

Neformālās izglītības trenere, darba, organizāciju un personāla psihologs

Neformālās izglītības trenere, darba, organizāciju un personāla psihologs. Ir strādājusi ar cilvēku prasmju attīstības tēmām uzņēmumos,valsts iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, cietumā, bērnunamā. Mācību procesā būtiski aspekti ir motivācija, paradumu mainīšana, sistemātiskums, holistiska pieeja, refleksija, skaidrība, kāpēc tiek darīts tas, kas tiek darīts.