Inese Vilciņa

Inese Vilciņa

Programmas “Iespējamā misija” absolvente, skolotāja

Inese ir programmas “Iespējamā misija” absolvente, joprojām praktizējoša skolotāja, kā arī nodarbojas ar pedagogu profesionālo pilnveidi. Pieredze klases audzināšanā tīņu vecuma skolēniem un darbs dažādās Latvijas reģionu skolās, mācot sociālās zinības vairāk nekā 20 dažādām klasēm 4 gadu periodā, ir pārliecinājis Inesi, ka par saskarsmes kvalitāti ar bērniem un jauniešiem vienmēr atbildīgs ir tieši pieaugušais. Jo īpaši brīžos, kad jāizvēlas, kā reaģēt skolēnu savstarpēja konflikta un mobinga situācijās.