Marika Kacare

Marika Kacare

LGBT+ un viņu draugu apvienības “Mozaīka” un Jaunatnes organizācijas “Protests” aktīviste

Marika Kacare jau vairāk nekā piecus gadus darbojas Mozaīkā, pārsvarā caur jauniešu grupu SKAPIS, kur rīko pasākumus un piedalās sociālo tīklu satura veidošanā, cita starpā arī rakstot par mītiem un aizspriedumiem, ar ko saskaras kopiena kopumā un īpaši biseksuāli cilvēki. Pēdējā laikā īpaši interesējas par dažādības veicināšanu un diskriminācijas apkarošanu darba vidē.