Dāvis Lodziņš

Dāvis Lodziņš

Cilvēktiesību aktīvists

Izbijis Sprīdītis, kas Nīderlandē aizrakās līdz maģistra grādam sociālajā psiholoģijā, Tilburgas Universitātē. Pēc atgriešanās Latvijā brīvo laiku veltu cilvēktiesību jomai, cenšoties būt aktīvs biedrs organizācijā „Mozaīka” un politiskajā partijā „Progresīvie”. Ikdienā rakstu, zīmēju, spēlēju šahu un gatavoju pārāk asus ēdienus.