Anita Ramka

Anita Ramka

Rīgas Skolēnu domes aktīviste, Skola 2030 pārstāve

Anita ir sabiedriski aktīva jauniete, Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas fizikas, matemātikas un programmēšanas novirziena skolniece un pašpārvaldes prezidente. Nesen Anita bija tā, kura iniciēja un organizēja tīklošanās pasākumu jauniešiem "Iespēju tīklos" Kalnciema kvartālā, radot iespēju jauniešiem pozitīvā un atvērtā atmosfērā tīkloties savā starpā, attīstot sarunu un diskusiju kultūru.