Radošā partnerība

Radošā partnerība

Radošā partnerība esmu es, Aija, un mani uzticamie draugi, domubiedri.
Tikai pirms dažiem gadiem es guvu sevī atbildi tiem jautājumiem, ko bērnu vecāki ilgtoši jautāja - ar ko Jūs viņus piesaistiet, kāpēc viņi pie Jums grib atgriezties. Tikai tagad es uzdrošinājos nosaukt nometni par #aijasnometnite. Bērni un vecāki to jau sen to tā sauc.
Mākslas, kultūras un dizaina nometni savulaik es radīju tādu, kurā es gribētu sūtīt savus bērnus:
sirsnīgu, ar mīlestību, personīgu, profesionāli un saturiski kvalitatīvu.
Tāda tā arī ir - mūsu sirds un mīlestības došanas laiks, mūsu atvaļinājums.

Radošā Partnerība iedvesmo un rada prieku ar radošuma, mākslas, dizaina un kultūrizglītības pieredzi bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, īstenojot vietējas nozīmes un starptautiskus mākslas, dizaina, kultūras, izglītības un sociālos projektus.
Aktivitātes un projekti tiek īstenoti kopš 1997.gada.
2005.gadā organizācija tika pārreģistrēta kā biedrība "Radošā Partnerība".
Ilgstošākās aktivitātes kopš 1997.gada ir Bērnu mākslas un kultūras nometnes - radošās darbnīcas.