Līga Kirstuka

Līga Kirstuka

Sertificēta mediatore un juriste

Redz domstarpību risināšanas veida - mediācijas - attīstību kā ceļu uz cilvēku labklājību. Atvērta komunikācijai un sadarbībai.