Sandra Martinsone

Sandra Martinsone

Starptautiskās attīstības, politekonomikas un nodokļu politikas eksperte

Ar vairāk nekā 10 gadu darba pieredzi Londonā, vadot gan humanitārās palīdzības programmas krīzes valstīs, gan pētniecības projektus vienā no pasaulē vadošajām starptautiskās attīstības domnīcām, gan vienu no lielākajām starptautiskajām kampaņām pret izvairīšanos no nodokļiem, Sandras pētnieciskajā darbā par vienu no centrālajiem jautājumiem ir kļuvis sociālais līgums starp valsti un sabiedrību, kas ir stabilas, drošas un labklājīgas sabiedrības pamats. Šajā kontekstā Sandru īpaši interesē nodokļu nemaksāšanas sociālpoltiekonomiskā dimensija un dažādu sociālo aktieru taisnīguma izpratne. Sandra pēta nodokļu politiku kā vienu no valsts attīstības, demokrātijas stiprināšanas un nevienlīdzības mazināšanas instrumentiem.