Liene Reine-Miteva

Liene Reine-Miteva

Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja

Ar pārliecību, ka var savienot biznesu ar pozitīvu pārmaiņu radīšanu un sociālo problēmu risināšanu!