Jan Thomas Kettner

Jan Thomas Kettner

Darbojas Vācijas Kristīgo Demokrātu savienības CDU jaunatnes organizācijā “Junge Union”, Vācija

Studējis ekonomiku Vācijā un Spānijā. Rūpniecības inženieris ar darba pieredzi Vācijā, Nīderlandē un Spānijā. Politiski aktīvs, darbojas Vācijas Kristīgo Demokrātu savienības CDU jaunatnes organizācijā “Junge Union”.