Linda Freimane

Linda Freimane

Bubbles&More dibinātāja un īpašniece

Linda Freimane piedzima Stokholmā, Zviedrijā, latviešu ģimenē. Viņa aktīvi apmeklēja latviešu skolu sestdienās, piedalījās dažādās latviešu aktivitātēs un no 16 gadu vecuma rosījās Eiropas latviešu jauniešu apvienībā. Vienmēr patika kaut ko organizēt un vadīt. Pēc skolas viņa iestājās Stokholmas universitātes žurnālistu fakultātē, un vēlāk pabeidza arī šīs pašas universitātes juridisko fakultāti.

Tad jau bija pienākuši Latvijas neatkarības gadi, un pēc īsāka darba perioda dažādos Zviedrijas laikrakstos, Zviedrijas radio latviešu redakcijā un advokātu birojā, Linda pārcēlās uz dzīvi Rīgā. Nu jau kopš tā laika ir pavadīti 22 gadi Latvijā.

Pirmais darbs Rīgā bija kādā ES projektā, kas palīdzēja sagatavot Latvijas ierēdniecību un valdību iestāšanās sarunām ar ES. No 1998. gada Linda piedalījās Rīgas Juridiskās augstskolas izveidošanā un kļuva par tās pirmo prorektori. Pēc 7 nostrādātiem gadiem akadēmiskajā vidē Linda sāka strādāt stratēģiskās komunikācijas firmā The PBN Company, kur viņa sniedza atbalstu latviešu un āŗvalstu uzņēmumiem, kas vēlējās piedalīties tiesiskās vides sakārtošanā Latvijā.

Pirms 10 gadiem Linda pārgāja uz citu darbības jomu - ienākošais tūrisms. Sākumā kā firmas TheMiceCream darbiniece un ar laiku arī līdzīpašniece, bet kopš pagājušā gada vasaras kā savas firmas Bubbles&More dibinātāja un īpašniece. Viņas klienti ir skandināvu uzņēmumi, organizācijas un biedrības kas vēlas ceļoj uz Baltijas valstīm. Linda arī ir Zviedrijas Tirdzniecības kameras Latvijā valdes locekle.

Latvijā Linda satika dānieti Yvonne Gerner, ar kuru viņa reģistrēja partnerattiecības un kopdzīvē pavadīja 14 gadus. Šajā laikā viņa piedalījas LGBT un viņu draugu apvienības Mozaīka dibināšanā un darbojās tās valdē līdz 2012. gadam. Šie bija intensīvi gadi ar pirmo Latvijas praidu (draudzības dienu) organizēšanu, LGBT kopienas stiprināšanu un arī darbošanos starptautiskās LGBT organizācijas ILGA Europe valdē.

Tagad Linda dzīvo Rīgā kopā ar savu dzīves biedri Ingu un viņas 13 gadus veco dēlu.