Miks Dzenis

Miks Dzenis

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra projektu koordinators

Miks Dzenis vada interešu izglītības nodarbības Prātnieku laboratorijā un ir profesionālas pilnveides nodarbību vadītājs LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrā un Valsts izglītības satura centra projektā "Kompetenču pieeja mācību saturā".