Ilze Saleniece

Ilze Saleniece

Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra pētniece

Ilze Saleniece nodarbojas ar skolu efektivitātes jautājumu pētniecību Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centrā, Izglītības un zinātnes ministrijā koordinē darbu pie Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam izveides, kā arī strādā par pasniedzēju Valsts administrācijas skolā. Ilzei ir vairāk kā 10 gadu pieredze inovatīvu projektu un pārmaiņu procesu vadībā izglītības un kultūras jomās, strādājot gan starptautiskās organizācijās, gan valsts un nevalstiskās organizācijās Latvijā, gan arī privātajā sektorā. Papildus darba vidē gūtām zināšanām un prasmēm Ilze ir maģistra grāds starptautiskajā un salīdzinošajā izglītība no Oksfordas Universitātes (Apvienotā Karaliste), un Izglītības zinātņu un Komunikāciju zinātņu maģistra grādi no Latvijas Universitātes.