Vēsma Lukstiņa

Vēsma Lukstiņa

Cēsu novada pašvaldības Būvvaldes arhitekte

Vēsma Lukstiņa ir arhitekte (ar zināšanām antropoloģijā).