Latvijas Republikas Satversmes tiesa

Latvijas Republikas Satversmes tiesa

https://www.satv.tiesa.gov.lv/cases/

Satversmes tiesa ir neatkarīga tiesu varas institūcija, kura īsteno konstitucionālo kontroli Latvijā.