Sigita Zankovska-Odiņa

Sigita Zankovska-Odiņa

Resursa centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" atbalsta persona

Resursa centra cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem "ZELDA" atbalsta persona. Pēc izglītības politoloģe, kas savu profesionālo karjeru veido cilvēktiesību jomā. Iestājas par dažādību un vienlīdzīgām iespējām visiem. Šīs vērtības cenšas ieaudzināt arī savos bērnos un studentos.