Inta Salinieka

Inta Salinieka

Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktore