Marianna Terjuhana

Marianna Terjuhana

Zemgales apgabaltiesas tiesnese

Tiesnese ar 20 gadu darba stāžu. Pašlaik Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece. Izskata civillietas. Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekle. Darbojas Tieslietu ministrijas izveidotajā pastāvīgajā darba grupā. Latvijas Tiesnešu mācību centra lektore.