Edgars Cīrulis

Edgars Cīrulis

VRAA, Direktora vietnieks elektroniskās pārvaldes jautājumos

Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvis diskusijā runās par to, kā valsts sektorā notiek procesi, kas saistīti ar e-pakalpojumiem un informācijas sistēmām, to izveidi, pilnveidošanu un uzturēšanu. Esošajiem un plānotajiem digitalizācijas procesiem.