Mihails Simvulidi

Mihails Simvulidi

Apvienības “Pilsēta cilvēkiem” valdes priekšsēdētāja vietnieks