Sigita Pildava

Sigita Pildava

Valsts policijas Sabiedrisko attiecibu nodaļas vadītāja